caohuifen Main Photo

caohuifen Main Photo
caohuifen updated biography

青春靓丽,活泼开朗,希望自己的别一半瘦一点,工作稳定,有孝心,体贴,最好已经购房.